Dự thảo bổ sung Nghị định 163 vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến, tuy nhiên rõ ràng vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc, bởi nếu siết quá chặt, doanh nghiệp lại không huy động được vốn là bài toán rất luẩn quẩn.

TRỌN BỘ