Các nghệ sĩ của Nhà hát Ánh Trăng Moonlight Mobile tại Nhật Bản đã nghĩ ra một cách xem nhạc kịch độc đáo mà vẫn bảo đảm giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc. Đó là ngăn vách chỗ ngồi và mỗi khán giả sẽ chỉ được theo dõi nhạc kịch thông qua một khe nhỏ trên vách đó.

TRỌN BỘ