Sau một thời gian gần như tê liệt bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch Singapore đang tìm cách khôi phục trở lại. Khi mà du khách quốc tế vẫn chưa thể quay lại, một số công ty du lịch Singapore đang hướng tới người dân trong nước, giúp họ khám phá những nét đặc sắc về văn hóa và lịch sử của Singapore thông qua các tour du lịch được thiết kế đảm bảo an toàn trong dịch COVID.

TRỌN BỘ