Thúc đẩy nền kinh tế không dùng tiền mặt là một trong những mục tiêu chiến lược trong chính sách của các nước Đông Nam Á. Ví dụ như Singapore đã thông báo sẽ trở thành quốc gia không tiền mặt vào năm 2025, tức là chỉ 4 năm nữa. Để thực hiện mục tiêu này, Singapore đang đẩy mạnh thanh toán bằng mã QR, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi dần loại bỏ tiền mặt trong thanh toán.

TRỌN BỘ