Một sự kiện ý nghĩa dành cho những người khiếm thị đã được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ở sự kiện này, những người khiếm thị đã được trải nghiệm cảm giác thú vị mà môn nhảy dù trong nhà mang lại.