Người dân sẽ không phải lo về thiếu vé tàu Tết, số lượng vé liên tục biến động tuy nhiên các tuyến đường sẵn sẽ được mở thêm để đảm bảo lưu thông trong dịp Tết.

TRỌN BỘ