TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương chi trả gói hỗ trợ đợt thứ 3 cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, dự kiến tổng kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của đợt hỗ trợ này, thành phố áp dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ cho người dân, với kỳ vọng tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng; tiết kiệm nhiều thời gian, đặc biệt minh bạch cao hơn.

TRỌN BỘ