TP. Hồ Chí Minh ứng dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19, với kỳ vọng tránh trùng lặp, bỏ sót, tiết kiệm được nhiều thời gian và đặc biệt là tính minh bạch cao hơn.

TRỌN BỘ