Tuy nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh đã được gỡ bỏ rào chắn sau hơn 2 tuần phong tỏa, nhưng cả Tp vẫn đang thực hiện nghiêm việc giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16. Nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt kiểm tra việc đi lại của người dân. Khi mà người ra đường vẫn khá đông. Ghi nhận của phóng viên chuyển động 24h tại Quận 1 trong sáng ngày hôm nay.

TRỌN BỘ