Để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải chở hàng hóa thiết yếu vào TP. Hồ Chí Minh, những ngày qua các phương tiện vận tải có dán mã QR đi qua các chốt kiểm soát sẽ không cần phải xuất trình các loại giấy tờ khác. Lực lượng chức năng tạo mọi thuận lợi để vận chuyển hàng hóa cho người dân một cách nhanh nhất.

TRỌN BỘ