Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều trường học đã được chuyển đổi công năng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Ngay khi dịch bệnh dần được kiểm soát, để chuẩn bị học sinh đi học trở lại, các quận, huyện đang bàn giao lại trường lớp trả lại đúng chức năng dạy và học cho các trường.

TRỌN BỘ