TP. Hồ Chí Minh được phân bổ 3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đạt tỉ lệ phân bổ cao nhất cả nước. Theo số liệu của Bộ Y tế, đến nay thành phố đã tiêm được 1,5 triệu liều vắc xin. TP. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu sẽ tiêm phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, đặc biệt là những người dân không có hộ khẩu thường trú cũng vẫn sẽ được tiêm.

TRỌN BỘ