Theo Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay ngành du lịch và hàng không chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có, mọi hoạt động gần như tê liệt. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp đều điêu đứng, ngưng hoạt động, không có doanh thu... nhưng vẫn phải chịu áp lực lớn với hàng loạt các chi phí: trả lương cho lao động, trả lãi vay, nợ, hoàn tiền cho khách hàng với các chi phí đã đặt trước. Ngày 15/6, Hiệp Hội Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất, kiến nghị với các đơn vị, cơ quan Nhà nước vể việc mở rộng Thông tư số 03/2001/TT-NHNN ngày 2/4/2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do đại dịch COVID-19.

TRỌN BỘ