Tháng 3 là tháng thanh niên, năm nay Ban thường vụ Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh xây dựng các hoạt động tháng thanh niên với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh". Tại Tp. Hồ Chí Minh, các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng đồng loạt từ 7h30 hôm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa với cộng đồng được tiến hành nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

TRỌN BỘ