Năm 2022, TP. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6 - 6,5%, điều này cho thấy sự quyết tâm rất lớn của TP. Hồ Chí Minh trong nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã có tác động nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên sau 2 tháng nới lỏng giãn cách, kinh tế của TP. Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu tích cực, các chuyên gia cho rằng hoàn toàn có cơ sở để TP. Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu đề ra.

TRỌN BỘ