Chiến lược đánh chặn từ xa với mô hình tháp 4 tầng dành cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19 đang đem lại những hiệu quả tích cực. Đây là chiến thuật hạn chế số ca nặng và số ca tử vong, là 1 trong 8 giải pháp mà TP Hồ Chí Minh đề ra trong giai đoạn chống dịch hiện nay.

TRỌN BỘ