33 điểm đang bị phong tỏa tại Tp. Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách xã hội. Đây là quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, tại những khu vực có ca bệnh.

TRỌN BỘ