TP.HCM, 12 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ - đã dừng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Người dân khi qua lại các điểm chốt trên: sẽ không còn bị kiểm tra giấy xét nghiệm, mà chỉ phải quét mã QR trên ứng dụng PC COVID, cũng như là khai báo di chuyển.

TRỌN BỘ