UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng chính phủ, cho phép: triển khai mạng lưới xe buýt mini, từ 12 - 17 chỗ ngồi, để phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Điều này là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu xe buýt phải trên 17 chỗ, nên Tp. Hồ Chí Minh hy vọng sẽ được tạo cơ chế riêng.

TRỌN BỘ