Sáng nay,Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố nghị quyết về việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Được thành lập dựa trên sự sáp nhập của 3 quận là: quận 2, quận 9 và Quận Thủ Đức, thành phố mới được kỳ vọng, sẽ là mô hình kiểu mẫu và là động lực phát triển mới của Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

TRỌN BỘ