Bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 11/2020, TP HCM sẽ cho kiểm tra khí thải xe máy dựa trên sự tự nguyện của người dân. Thế nhưng giải pháp tiếp theo sau kiểm định khí thải từ các phương tiện sẽ là gì?

TRỌN BỘ