Lo ngại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đề xuất dừng tất cả phương tiện công cộng xe buýt trong nội thành

TRỌN BỘ