Ông Giuseppe Paterno, 96 tuổi, ở Palermo, tốt nghiệp Đại học Palermo loại xuất sắc và trở thành cử nhân lớn tuổi nhất đất nước. Khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, ông Paterno nhận được lời ngợi ca từ hiệu trưởng Đại học Palermo, cùng sự ủng hộ của gia đình, thầy cô giáo, và các bạn học trẻ hơn ông đến 70 tuổi.

TRỌN BỘ