Du khách thăm quan thành phố Toronto, Canada đều muốn trải nghiệm quanh thành phố trên hệ thống đường tàu. Từ năm 2020, toàn bộ hệ thống đường tàu cũ sẽ nghỉ hưu, nhường chỗ cho các loại tàu mới hiện đại hơn.

TRỌN BỘ