Trước thông tin một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho rằng, hải quan thực hiện không minh bạch việc mở tờ khai xuất khẩu gạo vào giờ “hiểm” từ 0 giờ 30 đến 3 giờ sáng 12/4 khiến họ trở tay không kịp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Nguyễn Văn Cẩn đã trả lời về vấn đề này.

TRỌN BỘ