Tội phạm về ma túy ngày càng có thủ đoạn tinh vi, người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Đây là những nhận định được đưa ra tại Hội nghị sơ kết ban án triển khai kế hoạch giải quyết tội phạm ma túy tại TP. Hồ Chí Minh và tuyến biên giới Tây Nam, lực lượng phòng chống ma túy khẳng định còn rất nhiều thách thức phía trước.

TRỌN BỘ