Ngày Hội của toàn dân để lựa chọn ra những người xứng đáng, đại diện cho nguyện vọng, lợi ích của nhân dân sắp tới. Nhưng năm nay điểm khác biệt của ngày hội toàn dân đi bầu cử là thêm 1 tiêu chí nữa, đó là an toàn trong dịch bệnh.

TRỌN BỘ