Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuần qua ở Brúc-xen, những cam kết ban đầu về việc hàn gắn, đổi mới và thậm chí theo lời Mỹ, là hồi sinh liên minh chính trị, quân sự này đã được đưa ra. Chính quyền mới của Mỹ nhận định, NATO đang ở thời điểm quan trọng, đối mặt với nhiều thách thức và đe dọa. Tổ chức này cần hồi sinh để trở lại mạnh mẽ và đủ sức ứng phó các đe dọa toàn cầu.

TRỌN BỘ