Nước Mỹ đang chính thức có một tổng thống mới, người cam kết đưa siêu cường này trở lại với những chương trình nghị sự toàn cầu. Một sự trở lại cần thiết trong bối cảnh thế giới đang cần sự hợp tác mạnh mẽ để ứng phó với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ từ đại dịch COVID-19.

TRỌN BỘ