Khi Quốc hội đang tiến hành họp kiểm đếm phiếu bầu để chính thức xác nhận ai là người thắng cử tổng thống thì những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump đã bao vây xung quanh tòa nhà Quốc hội vượt hàng rào an ninh rồi tràn cả vào bên trong tòa nhà Quốc hội phá cửa, áp sát cửa phòng họp nơi diễn ra hoạt động kiểm phiêu bầu. Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, 4 người biểu tình, trong đó có một phụ nữ tử vong do trúng đạn ngay trong tòa nhà Quốc hội.

TRỌN BỘ