Covid-19, các thách thức địa chính trị lớn của thế giới, vấn đề biến đổi khí hậu là những chủ đề nổi bật của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Hội nghị cũng quy dấu sự trở lại của Mỹ trong ngoại giao đa phương và làm mới mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Vậy cuộc cạnh tranh địa chính trị nào sẽ tăng nhiệt? Thách thức toàn cầu nào sẽ cần sự thống nhất của G7?

TRỌN BỘ