Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở vị thế, ảnh hưởng chính trị, sức mạnh quân sự, tiềm lực kinh tế hay ổn định xã hội, lợi thế còn nằm ở con người - nguồn lực cho mọi sự phát triển. Cạnh tranh sẽ thay đổi ra sao, chịu những tác động thế nào khi việc này có xu hướng thu hẹp. Một xu hướng trở thành vấn đề đáng lo chung tại nhiều khu vực trên thế giới. Tác động của già hoá dân số trong cạnh tranh toàn cầu - Chuyện không của tương lai. Bình luận cùng chương trình từ Singapore: Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp - Viện Nghiên cứu ISEAS, Singapore.

TRỌN BỘ