Một số nội dung đáng chú ý: Tp. Hồ Chí Minh phong tỏa 2 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Bình Dương ghi nhận nhiều ca ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum. Nhặt rác dưới đáy biển - Thông điệp giữ đại dương xanh cùng các huấn luyện lặn biển tại Nha Trang.

TRỌN BỘ