Những nội dung đáng chú ý: Đình chỉ cơ sở bán trú bị phản ánh về hành vi bạo hành học sinh; Hiểu đúng về bệnh Chikungunya; Ấn Độ vượt 10 triệu ca nhiễm COVID-19; Lừa bán "thiên thạch" làm từ đá xây dựng và nhớt thu lợi hàng chục tỷ đồng; Bắt giữ nữ “đạo chích” có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản;...

TRỌN BỘ