Những nội dung đáng chú ý: Tp. Hồ Chí Minh: Nhiều nơi lơ là chống dịch; Phạt hàng loạt người đi xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng; Chiến lược xét nghiệm chủ động của Tp. Hồ Chí Minh; Đánh thuế bất động sản có ngăn được sốt đất?; ...

TRỌN BỘ