Những thông tin đáng chú ý có trong bản tin: Những thông tin đáng chú ý có trong bản tin: Tỉnh An Giang đảm bảo an toàn tuyệt đối bầu cử tuyến biên giới; Cấp bách tìm cách tiêu thụ cho vùng xoài lớn nhất Nam Trung bộ; Xử phạt lái xe không nhường đường cho xe cứu thương.

TRỌN BỘ