Các thông tin đáng chú ý trong bản tin: Người dân tại Tp. Hồ Chí Minh đổ xô đi trả vé tàu Tết sau các thông tin liên quan đến các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Tỉnh Long An triển khai nhiều biện pháp phòng dịch để đảm bảo người dân ăn Tết được an toàn; Xã hội hóa chăm lo Tết cho người nghèo đang phát huy được tác dụng.

TRỌN BỘ