Trong đại dịch Covid-19, hình ảnh những người lính biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh một lần nữa được khắc họa đậm nét khi không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ăn rừng, ngủ lán tiếp tục là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Ngay cả những thời điểm dịch bệnh trong nước được kiểm soát ổn định, những người lính mang quân hàm xanh vẫn tổ chức tốt công tác bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Sự hy sinh thầm lặng của các anh nơi phên dậu Tổ quốc đã góp phần tô thắm, làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

TRỌN BỘ