Hôm nay (4/5), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri là các cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1, cảnh sát biển và các kỹ sư, công nhân làm việc ở giàn khoan không có điều kiện tham gia bầu cử vào đúng ngày 23/5 tới đây sớm hơn 19 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Tại các điểm bỏ phiếu của địa phương bầu cử sớm nhất cả nước này, mọi công tác tổ chức được thực hiện theo đúng quy trình và luận định, các cử tri đi bầu đều phấn khởi vì đã thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc.

TRỌN BỘ