Trong 24h qua, nhiều nước trong khu vực ASEAN đều ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong nhiều tháng nay. Các quốc gia đang nhanh chóng đẩy mạnh các phương pháp để đẩy lùi dịch bệnh và đối phó với những tình huống xấu nhất.

TRỌN BỘ