Chương trình Giáo dục phổ thông mới đã đi được gần hết 1 học kỳ. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, nhà trường, phụ huynh và học sinh giờ đây đã thực sự bắt nhịp với không khí đổi mới giáo dục. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang cho thấy những điểm khác biệt rõ nét so với chương trình cũ.

TRỌN BỘ