Cần khẩn trương xác định rõ nguyên nhân gãy dầm cầu An Phú gây thiệt hại kinh tế khoảng 400 triệu đồng. Đây là yêu cầu của lãnh đạo TP Quảng Ngãi

TRỌN BỘ