Tìm kiếm thị trường khách mới, bù cho lượng khách Trung Quốc đang sụt giảm và xem giai đoạn khó khăn hiện nay là lúc để tái cơ cấu ngành du lịch. Đây là những giải pháp mà nhiều địa phương đang triển khai nhằm hướng đến phát triển bền vững.

TRỌN BỘ