Những ngày này, bà con nông dân huyện vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang tập trung thu hái mận tam hoa. Mặc dù là đặc sản của vùng cao, nhưng việc tiêu thụ mận tam hoa hiện cũng gặp khó khăn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thương lái khó tiêu thụ nông sản khiến cho giá mận giảm chỉ còn bằng một nửa so với năm ngoái. Việc tiêu thụ mận gặp khó ngay từ đầu mùa khiến cho người dân vùng cao đứng ngồi không yên, bởi nếu không thu hoạch kịp thì toàn bộ số nông sản này sẽ phải đổ bỏ.

TRỌN BỘ