Nguồn cung lương thực, thực phẩm tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn được bảo đảm dồi dào, lưu thông ổn định… Đó là minh chứng cho nỗ lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong những năm qua, điển hình là thúc đẩy liên kết tiêu thụ nông sản. Đây là giải pháp ứng phó với những biến động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Cũng nhờ làm tốt điều này, nhiều mặt hàng nông sản đã không còn phải chờ "giải cứu" như những đợt dịch bệnh trước.

TRỌN BỘ