Những thông tin đáng chú ý: Thu thuế các Youtube - tránh "thả gà ra đuổi"; Gần 50 khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh làm điểm cách ly có thu phí; Sầu riêng vẫn tiêu thụ ổn định; Mô hình nhà hàng kết hợp thương hiệu xa xỉ;

TRỌN BỘ