Các dịch vụ số, sàn thương mại điện tử ăn theo ngày hội độc thân; Những người dành cả thanh xuân và tiền bạc vì môi trường; Google mua Fitbit vì gói dữ liệu sức khỏe.

TRỌN BỘ