Những tin tức đáng chú ý: Dừng các dịch vụ có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 và giám sát y tế chặt chẽ tại các điểm du lịch; nguy cơ từ việc khám chữa bệnh qua điện thoại; Trung Quốc thúc đẩy thử nghiệm đồng nhân dân tệ số trong tiêu dùng;...

TRỌN BỘ