Biến thể Delta sẽ không là biến thể cuối cùng nếu như virus tiếp tục lan nhanh và nhiều hơn, đó là cảnh báo mà Tổ chức Y tế thế giới WHO đã đưa ra, chính vì vậy mà người dân được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sớm lúc nào hay lúc đó, đây là mục tiêu hàng đầu mà các quốc gia và các địa phương tại nước ta đang nỗ lực.

TRỌN BỘ