Từ sự thiếu trách nhiệm của 1 cá nhân, sự thiếu chặt chẽ trong giám sát của 1 số đơn vị, mà hàng loạt địa điểm trong thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa. Và cả cộng đồng đối mặt với nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên diện rộng. Tuy nhiên câu chuyện này chắc chắn không chỉ dừng lại ở ý thức cá nhân.

TRỌN BỘ